Savanne

Savanne - Tropisk og subtropisk grasslette med tørketålende vegetasjon og enkeltvis spredte trær.

Publisert 4. feb. 2011 10:48