Scholanders trykkbombe

"Scholanders trykkbombe" eller Scholanders trykkammer - Trykkammer som brukes til å måle negativt hydrostatisk trykk (tensjon) som normalt er tilstede i xylem (vedvev) hos planter som transpirerer vann ut gjennom bladene. Blir brukt til å estimere størrelsen på vannpotensial. 

Et avkuttet skudd av planten, eller et blad med bladstilk plasseres i en lukket forseglet trykkbeholder hvor bare snittflaten av skuddet er på utsiden av kammeret slik at det kan observeres med en lupe..Hvis vannet er under tensjon når skuddet kuttes vil vannet trekke seg tilbake fra snittflaten ved kuttingen. Trykket økes gradvis i kammeret ved å tilføre nitrogen fra en gassflaskeØkende trykk i kammeret vil presse vann tilbake til snittflaten. Det trykket som trengs for å bringe vannet akkurat tilbake til snittflaten kalles balansetrykket, og antas å være like stort (med negativt fortegn) som tensjonen i vedvev (xylem) før kutting. Vanligvis brukes plantemateriale som er hentet fra morgen før soloppgang, hvor man antar at transpirasjonen ikke er for kraftig. 

Man kan også lage trykk-volum kurver som angir forholdet mellom vannpotensial og relativt vanninnhold. 

Konstruert av den norsk-amerikanske fysiologen Per Frederik Scholander, som kunne vise at det er negativt hydrostatisk trykk (tensjon) i vedvevet under transpirasjon. 

Scholander PF, Bradstreet ED,  Hemmingsen EA &  Hammel HT. Sap pressure in vascular plantsNegative hydrostatic pressure can be measured in plants Science 148 (3668) (1965) 339–346.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:48 - Sist endret 17. des. 2020 10:19