Scholanders trykkbombe

Scholanders trykkbombe - Trykkammer som brukes til å måle negativt hydrostatisk trykk (tensjon) som normalt er tilstede i xylem (vedvev) hos planter som transpirerer vann ut gjennom bladene. Et avkuttet skudd av planten plasseres i en lukket trykkbeholder hvor bare snittflaten av skuddet er på utsiden av kammeret slik at det kan observeres med en lupe. Hvis vannet er under tensjon når skuddet kuttes vil vannet trekke seg tilbake fra snittflaten ved kuttingen. Økende trykk i kammeret vil presse vann tilbake til snittflaten. Det trykket som trengs for å bringe vannet akkurat tilbake til snittflaten kalles balansetrykket, og antas å være like stort (med negativt fortegn) som tensjonen i xylem før kutting.

Publisert 4. feb. 2011 10:48