Segregasjon

Segregasjon (l. segregare - atskille) - Genetisk segregasjon. Atskillelse av alleler eller homologe kromosomer under meiose slik at hver haploid datterkjerne inneholder bare ett av allel- eller kromosomparene fra den diploide morcellen.

Publisert 4. feb. 2011 10:48