Sekresjon

Sekresjon (l. secretus - utskilt)- Ekskresjon. Soffer som skilles ut fra celler som lager dem f.eks. kjertelhår, kjertelceller, kjertelepidermis, slimceller, nektarier og epitelceller i harpikskanaler. Har betydning for samliv med organismer utenfor planten.

Stoffene som skilles ut kan være hydrofile (vannelskende) eller hydrofobe (vannskyende, lipofile). Sekresjonsceller har ofte tett cytoplasma med mange mitokondrier og endoplasmatisk retikulum. Ekkrin sekresjon(gr. ekkrinein - skille ut) gjennom porer i plasmamembranen og ut på utsiden Merokrin sekresjon i kjertelceller hvor en blære med sekret via eksocytose blir skilt ut på overflaten. Granulokrin sekresjon ved fusjon av vesikler med sekret og deretter eksocytose.  Ved holokrin sekresjon dør cellen med sekret og innholdet blir utskilt.  

Publisert 4. feb. 2011 10:48 - Sist endret 6. feb. 2017 14:55