Selje

Busker og trær  med rakler i slekten Salix omfatter vier, pil og selje. Mange arter og hybrider som kan være vanskelig å artsbestemme.

Tverrsnitt grein skjørpil

Bilde. Tverrsnitt av kvist fra skjørpil (Salix fragilis L.). Korkporer (lentiseller) (2) i peridermen. Innerst marg med parenkymceller. Deretter følger sekundært xylem, vaskulært kambium, sekundært floem, sklerenkym, kollenkym og periderm.

Detalj grein skjørpil

Bilde. Tverrsnitt av kvist fra skjørpil (Salix fragilis L.). Detalj.

 

Publisert 19. apr. 2016 12:46