Sentrifugal

Sentrifugal (l. central - fra midtpunktet; fugio - flykte) - Fra sentrum og utover. Det motsatte av sentripetal (l. petere - søke) som er i retning mot sentrum.

Publisert 4. feb. 2011 10:49