Serin metabolisesyklus

Serin metabolisesyklus - Metabolismevei som brukes av metanotrofe bakterier til å assimilere enkarbonforbindelser (formaldehyd) dannet ved oksidasjon av metan. I syklusen lages ett molekyl acetyl-CoA fra ett molekyl formaldehyd. Første assimilasjonstrinn er at aminosyren glycin reagerer med metylentetrahydrofolinsyre (dannet fra formaldehyd) katalysert av serin transhydroksymetylase og produktet er hydroksypyruvat. Deretter brukes flere enzymer som også inngår i sitronsyresyklus til følgende reaksjoner: Reduksjon av hydroksypyruvat til glycerat vha. NADH. Gycerat omdannet i to trinn til fosfoenolpyruvat i en ATP avhengig reaksjon. Fosfoenolpyruvat og karbondioksid gir oksaloacetat som reduseres til malat vha. NADH. Malat gir malyl-CoA i en ATP-avhengig reaksjon. Malyl-CoA danner acetyl-CoA som kan gå inn i metabolismen og glyoksylat som transamineres til glycin og syklus kan begynne på nytt.

Publisert 4. feb. 2011 10:49