Serologi

Serologi - Metode hvor man bruker en spesifikk antigen-antistoffreaksjon for å bestemme og identifisere et spesielt antigen til en fremmed organisme.

Publisert 4. feb. 2011 10:49 - Sist endret 4. feb. 2011 10:49