Shine-Dalgarno sekvens

Shine-Dalgarno sekvens - Et segment på 4-7 nukleotider som forekommer som ledersekvens i mRNA. Det baseparer med 16S rRNA og derved plasserer AUG-initsieringskodonet i rett orientering relativt til ribosomene for start av translasjonen.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:49 - Sist endret 11. nov. 2019 13:58