Sifonøs

Sifonøs (gr. siphon - rør) - Rørformet vekst. Cellene mangler ofte tverrvegger.

Publisert 4. feb. 2011 10:49