Sifonogami

Sifonogami (gr. siphon - rør; gamein - gifte seg) - Befruktning hos høyere planter med hjelp av pollenslangen. De hannlige gametene beveger seg ved hjelp av pollenslangen som vokser fram til egget.

Publisert 4. feb. 2011 10:49