Sigma-faktor

Sigma-faktor - Bakteriene har i motsetning til eukaryotene bare en type RNA polymerase som lager både mRNA, rRNA og tRNA og som består av 5 subenheter (2 beta, 2 alfa og 1 sigma). RNA polymerase med sigma reguleres av repressor (+30 - -50) og aktivator (-30 - -65). Sigma reagerer med promoter, beta polymeriserer ribonukleosidtrifosfater og alfa reagerer med reguleringsproteiner. Transkripsjonsstart settes til +1 og sigma70 som er en vanlig forekommende sigma-faktor binder seg til -10 og -35 områder i promoter. Andre sigma-faktorer hos E.coli er sigma38 (stasjonær fase, stress), sigma32 (varmesjokk), og sigma28 (bevegelse, kjemotaksis) som bindes til område -35 og -10 basepar oppstrøms for transkripsjonsstart. Sigma54 skiller seg ved å binde seg til område -80 - -160. Et eksempel på sigma54 er nitrogenregulerende protein C (NtrC) som aktiverer transkripsjonen av enzymet glutamin syntetase. NtrC reguleres av en protein kinase NtrB. Hvis det er lite glutamin vil ntrB fosforylere NtrC som gjør at NtrC binder seg til et bindingssete på DNA kalt "enhancer" og som gjør at sigma54 RNA polymerase bindes til promoter, atskiller DNA trådene og starter transkripsjonen. Reguleringen skjer ofte i et tokomponentsystem skissert ovenfor.

Publisert 4. feb. 2011 10:49 - Sist endret 4. feb. 2011 10:49