Signaloverføringsvei

Signaloverføringsvei - En serie av sammenkoblede intracellulære hendelser som starter med binding av et signalmolekyl til en reseptor. Via en sekvens av reaksjoner overføres det ekstracellulære signalet til en cellulær respons. Signalstoffreceptorer, G-proteiner, sekundære budbringere og kinaser/fosforylaser deltar i signaloverføringen.

Publisert 4. feb. 2011 10:49