Silcelle

Silcelle - Celle i floem (silvev) hos hos gymnospermer og karsporeplante og som frakter fotosynteseprodukter og resirkulerer næringsstoffer innen planten. Har relativt uspesialiserte silområder og mangler silplater. Finnes ikke hos angiospermene som har silrørselementer istedet for silceller. Silceller er evolusjonsmessig mer primitive enn silrørselementer som danner silrør. Silcellene har albuminøse celler istedet for følgeceller som ligger ved siden av silrørselementer.

Publisert 4. feb. 2011 10:49