Silencing

Silencing (eng.) - Fenomen som observeres når ekstra kopier av et gen settes inn i en plante ved transformasjon. Dette kan forårsake at både de innsatte transgener og de tilsvarende homologene endogene gener som var der fra før inaktiveres. Fenomenet kalles også kosuppresjon. Gener i planten som formeres spontant uten transformasjon kan også bli skrudd av ved silencing. Kan være en beskyttelsesmekanisme mot uønsket genduplisering og er ofte koblet til økt DNA metylering. Silencing er sannsynligvis en del av immunsystemet hos eukaryoter som har til oppgave og fjerne eller inaktivere fremmed DNA eller RNA. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:49 - Sist endret 11. mars 2020 10:12