Sjørokkskade

Sjørokkskade - Saltvannskade. Ved pålandsvind kan dråper med sjøvann blåse langt inn over land og gi skade på planter. Gir brunfargede blad.

Publisert 4. feb. 2011 10:49