Skarifisering

Skarifisering - Mange frø vil ikke spire grunnet frøhvile. En av årsakene til frøhvile er hardt frøskall. Ved mekanisk fjerning av frøskallet (skarifisering) vil frøene kunne spire.

Publisert 4. feb. 2011 10:49