Skiafytt

Skiafytt (gr. skia - skygge; phyton - plante) - Skyggeplante som vokser i områder med liten lysfluks. Motsatt av heliofytt (gr. helios - sol) som er solplante. En solplante kan tilpasse seg skygge, men ikke i samme utstrekning som en skyggeplante.

Publisert 4. feb. 2011 10:49