Skjedeformede bakterier

Skjedeformede bakterier - Bakterier som lager lange filamenter og som kan lage svermeceller i et rør eller skjede av et protein-polysakkaridkompleks. Under ugunstige vekstforhold slippes svermecellene fri og det blir igjen et tomt rør. Vanlig i ferskvann som er rikt på organisk materiale. Omfatter slektene Sphaerotilus, Leptotrhix og Crenothrix.

Publisert 4. feb. 2011 10:49