Sklerofyll

Sklerofyll - Harde, læraktige og langlevete eviggrønne blad tilpasset tørke. Karakteristisk for f.eks. middelhavsvegetasjon. Bladene har høy vannutnyttelseseffektivitet (WUE).

Sklerofyllblad inneholder lite fosfor og er tilpasset næringsfattig jord. Siden mye av karbonet befinner seg som cellulose og lignin har bladene et høyt forhold mellom karbohydrater og protein. Bladene kan ha stikkende torner som beskyttelse mot beitende dyr. Sklerofyllvegetasjon med evigrønn buskvegetasjon finner man i i Middelhavsområdet,  maquis (maki) og garrigue i Frankrike, Macchia Mediterranea i Italia, Phrygana i Hellas, Mato i Portual. Chaparral-vegetasjon i Vest-USA, Fynbos-vegetasjon i Sør-Afrika, Matorral-vegetasjon i Chile, samt Kwongan i SV-Australia.

Publisert 4. feb. 2011 10:50 - Sist endret 27. mars 2017 12:50