Snittplan

Snittplan - Radiærsymmetriske organismer har et horisontalplan (transversalplan) og et vertikalplan (longitudinalplan). Det kan lages et tverrsnitt (transversalsnitt, sectio transversalis) og et longitudinalsnitt gjennom organismen. Dette siste kan enten være radiært langs med radien (radialsnitt, sectio radialis) eller gå parallelt med tangenten (tangentialsnitt, sectio tangentialis).

Publisert 4. feb. 2011 10:50