Soppenes nytte

Soppenes nytte - Sopp er nedbrytere i naturen som deltar i resirkuleringsprosessen av organisk materiale. Sopp kan benyttes som mat (kantareller, sjampinjong, trøfler, shiitake). Sopp brukes til å lage muggost (roquefort, Gorgonzola etc) infektert med roquefortmugg (Penicillium roquefortii). Bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) brukes til baking. Penicillium chrysogenum brukes til produksjon av antibiotika (penicillin). Cyclosporin A som hemmer immunreaksjon hos menneske og muliggjør transplantasjoner, lages av sopp.

Soyasaus lages av sopp (Aspergillus oryzae) som vokser på soyabønner og hvete i tillegg til fermentering med gjær (Saccharomyces rouxii) og bakterien Pediococcus.

En art av Rhizopus som vokser på søyabønne gir japanske søyabønnekaker kalt tempeh. Aspergillus brukes til å lage natto.

Rhizopus nigricans og Curvularia lunata brukes til fermentering i produksjon av steroidhormoner f.eks. kortison, hydrokortison og prenison.

Publisert 4. feb. 2011 10:50 - Sist endret 4. feb. 2011 10:50