Spaltefrukt

Spaltefrukt - Shizokarp (gr. shizein - spalte, kløyve; karpos - frukt). Flere frø i i en tørr frukt,  som ved modning spaltes på langs i enfrøete delfrukter (merikarp, en slags kapsel). En frukt hvor fruktknuten deles opp i atskilte nøttaktige enkeltfrukter eller delfrukter, og i like mange deler som antall frø, todelt-, firedelt-, femdelt- eller mangedelt spaltefrukt

Hos arter leppeblomstfamilien (Lamiaceae, orden Lamiales)  og rubladfamilien (Boraginaceae, orden Boraginales) deles spaltefrukten i fire deler fra en fruktknute med to rom med to frø hver. Hos skjermplantefamilien deles spaltefrukten i to deler. Hos lønn har spaltefrukten (samara) to delfrukter med skjeve vinger. Fem-delt spaltefrukt fra fruktknute med fem rom finnes hos tranehals (Erodium) og geranium, hvor frukten har lang griffel som spaltes i fem deler (snerp, agne), skrueformet hos tranehals.. Selv om det primært bli dannet to frøemner i hvert rom, blir det utviklet bare ett.

Kattost (Malva sp.) i kattostfamilien (Malvaceae) har en spaltefrukt fra mange fruktblad, og som deles i flere enn fem delfrukter samlet rundt en sentral akse, alle med ett frø

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:50 - Sist endret 25. sep. 2018 10:37