Spermatide

Spermatide (gr. sperma - frø) - Når en spermatocyt fra et spermagonium deler seg og danner to sekundære spermatocytter kan disse igjen dele seg og gi haploide spermatider.

Publisert 4. feb. 2011 10:50