Spesifikk varme

Spesifikk varme - Mengden varme som trengs for å heve temperaturen til 1 g stoff 1 oC.

Publisert 4. feb. 2011 10:50 - Sist endret 4. feb. 2011 10:50