Spindel

Spindel - Samling av fiberrike tråder (mikrotubuli) som viser seg i cellen under mitose og meiose. Noen av trådene er bundet til en centromer på kromosomet.

Publisert 4. feb. 2011 10:50 - Sist endret 4. feb. 2011 10:50