Spirocheter

Spirocheter - Lange spiralformede bakterier som har en stiv spiralformet protoplasmasylinder med aksiale roterende flageller (fibriller) festet til enden og som er tvinnet langs bakterien. Bakterien roterer som en korketrekker. Både flagellene, kalt endoflageller, og protoplasmasylinderen er omgitt av et 3-laget ytre fleksibel membranskjede. Gram-negative Omfatter bl.a. slektene Spirochaeta, Borrelia, Treponema og Leptospira. Spirochaeta lever anaerobt i ferskvann eller saltvann.

Publisert 4. feb. 2011 10:50