Sporoderm

Sporoderm (gr. spora - frø; derma - hud) - Det ytre vegglaget hos pollen.

Publisert 4. feb. 2011 10:51