Sporodochium

Sporodochium - Fruktstruktur hos sopp som består av en samling av konidioforer vevet tett sammen på en masse av hyfer.

Publisert 4. feb. 2011 10:51