Sporofytt

Sporofytt (gr. spora - frø; phyton - plante) - Sporeproduserende diploid fase i livssyklus hos alger, moser og planter som har generasjonsveksling. Sporofytten kommer fra sammensmelting (befruktning) av to haploide gameter.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:51 - Sist endret 17. nov. 2020 14:22