Statocyste

Statocyste (gr. statos - stående, stasjonær; kystis - blære) = statospore - Hvilespore hos alger (chrysofytter).

Publisert 4. feb. 2011 10:51