Statolitt

Statolitt (gr. statos - stående, stasjonær; lithos - stein) - Spesielle stivelseskorn hos planter som har til oppgave å registrere fra hvilken retning tyngdekraften virker slik at planten kan orientere seg etter denne.

Publisert 4. feb. 2011 10:51