Stedspesifikk mutagenese

Stedspesifikk mutagenese - Metode for å lage mutasjon i et kodon for en spesifikk aminosyre og derved endre egenskapene til det tilsvarende protein. Den vanligste metoden å bruke er oligodeoksynukleotid dirigert mutagenese.

Publisert 4. feb. 2011 10:51 - Sist endret 4. feb. 2011 10:51