Stefan-Boltzmanns lov

Stefan-Boltzmanns lov - Alle objekter med temperatur over det absolutte nullpunkt sender ut strålingsenergi (Q), og denne loven angir hvor mye angitt i Wm-2

Stefans lov

Q er mengden utsendt stråling , s er Stefan-Boltzmanns konstant (5.670 × 10-8 W m-2 K-4), T er absolutt temperatur og e angir emmisivitet. Sendes all energi ut (svart legeme) blir e=1

Tilbake til hovedside

 

Publisert 4. feb. 2011 10:51 - Sist endret 17. aug. 2019 11:50