Stephanokont

Stephanokont (gr. stephanos - krone; kontos - søyle) - Flageller på en algecelle som danner en ring.

Publisert 4. feb. 2011 10:51