Stevensons værstasjon

Stevenson værstasjon (konstruert av engelskmannen Thomas Stevenson 1818-1887) er en firkantet trekasse med persienneformete sidevegger som sørger for luftsirkulasjon rundt måleinstrumentene som er plassert inne i den hvitmalte værstasjonen.

Hvitfargen gir størst mulig refleksjon og instrumentene blir ikke utsatt for direkte solbestråling. Værstasjonen plasseres på et åpent område hvor det ikke er trær eller bygninger, og den er plassert 2 meter fra bakken for ikke å bli påvirket av jordtemperaturen. Inne i værstasjonen er det plassert termometere, maksimums- minimumstermometer, fuktighetsmåler (hygrometer), barometer til å måle lufttrykk. I tilknytning til stasjonen er det nedbørmåler, snødybdemåler, radiometrisk lysmåler, solarimeter, samt anemometer som måler vindhastigheten. De mekaniske måleinstrumentene er etter hvert erstattet av digitale.

Publisert 28. apr. 2015 07:10 - Sist endret 28. apr. 2015 07:15