Stimuleringssekvens

Stimuleringssekvens - "Enhancer" (eng.). En type reguleringssekvens i eukaryot DNA plassert med stor avstand oppstrøms eller nedstrøms fra transkripsjonsstart for et gen den kontrollerer. Binding av et spesifikt protein til en stimuleringssekvens enten stimulerer eller minsker transkripsjonshastigheten til et gen.

Publisert 4. feb. 2011 10:52