Stokes skift

Stokes skift - Forandring i bølgelengde for fluorescerende lys i forhold til bølgelengden på det det eksiterende lyset. Det utsendte fluorescenslyset har lengre bølgelengde enn det eksiterende lyset (ca. 25 nm). Forskyvningen mot lengre bølgelengde for fluorescenslyset skyldes energi som tapes som vibrasjonsenergi.

Publisert 4. feb. 2011 10:52