Strobiluriner

Strobiluriner (l. strobilos - tvunnet, bartrekongle) - Giftstoffer produsert av sopp som er giftige for andre sopparter.

Publisert 4. feb. 2011 10:52