Stroma

Stroma (gr. stroma - noe som er spredt utover) - Grunnsubstansen i plastider.

Publisert 4. feb. 2011 10:52