Strukturgen

Strukturgen - En transkripsjonsenhet som består av en sekvens av nukleotider som koder for et protein. Et gen som koder for primærstrukturen til et protein.

Publisert 4. feb. 2011 10:52