Style

Style (gr. stylos - kolonne, pillar) - Griffel. I blomsten en søyle av vev fra frøemnet og oppover til arret. Pollenslangen vokser igjennom griffelen i en griffelkanal.

Publisert 4. feb. 2011 10:52