Sublimasjon

Sublimasjon - Når fast stoff går over til gass eller omvendt. F.eks. når tørris (fast) → CO2, (gass), eller når det fordamper vann fra is.

Publisert 4. feb. 2011 10:52 - Sist endret 14. aug. 2019 09:53