Sublimasjon

Sublimasjon - Når fast stoff går over til gass eller omvendt. F.eks. når tørris (fast) → CO2, (gass), eller når det fordamper vann fra is.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:52 - Sist endret 18. nov. 2019 13:44