Sulfhydrylgruppe

Sulfhydrylgruppe - SH-gruppe. Et hydrogenatom kovalent bundet til et svovelatom. Kalles også en thiolgruppe. En disulfidbinding dannes ved en oksidasjonsreaksjon mellom to sulfhydrylgrupper. Sulfhydrylgrupper kan beskyttes mot oksidasjoner ved hjelp av naturlige og kunstige (f.eks. merkaptoetanol, dithiothreitol) antioksidanter.

Publisert 4. feb. 2011 10:53