Superhelix

Superhelix (l. super - over; gr. helix - spiral, vinding) - En høyere ordens helix laget av en helix.

Publisert 4. feb. 2011 10:53