Supressormutasjon

Supressormutasjon - En mutasjon som reverserer fenotypeffekten av en annen mutasjon. Supressormutasjoner brukes for å identifisere gener for proteiner som gjensidig påvirker hverandre.

Publisert 4. feb. 2011 10:53