Sviskade

Sviskade - Sviing av bladkanten som resultat av infeksjon eller dårlige vekstbetingelser.

Publisert 4. feb. 2011 10:53