Syklisk fotofosforylering

Syklisk fotofosforylering - I fotosyntesen en prosess hvor lyseksiterte elektroner fra fotosystem I via et membranbundet elektrontransportsystem pumper elektronene tilbake til fotosystem I samtidig med at det lages ATP.

Publisert 4. feb. 2011 10:53