Syklofilin

Syklofiliner er proteiner som kan binde syklosporin og som derved senker aktiviteten til immunsystemet ved transplantasjoner. Imidlertid viser det seg at planter også inneholder en lange rekke med syklofiliner som deltar i signalveier.

Publisert 23. apr. 2015 08:08 - Sist endret 23. apr. 2015 08:08