Syklotide

Syklotider er små sykliske  peptider med opptil 37 aminosyrer koblet hode til hale , og som danner en ring. Navn fra syklo for syklisk, og tide fra slutten ordet peptider.  Det er tre disulfidbindinger i ringen som binder sammen aminosyrene cystein. Syklotider er vanlig i fiolfamilien (Violaceae), agurkfamilien (Cucurbitaceae) og i maurefamilien (Rubiaceae). Det finnes mer enn 100 forskjellige syklotider. Man antar at de deltar i plantenes forsvar mot skadelige organismer. Möbius-syklotider, jfr.  Möbius-bånd, har en lokal vridning i ringen tilknyttet aminosyren prolin. En annen hovedtype er perlekjede-syklotider. Det finnes også syklotider som virker som proteasehemmere (trypsin hemmere). Biosyntesen av syklotider skjer uavhengig av ribosomer.

Publisert 17. juni 2016 15:43